Köpvillkor


1.  Företagsinformation

KitchenTime.se ingår i Kitchentime Group, organisationsnummer 556826-1357.
Kontorsadress: Bredgränd 8, 753 20 Uppsala.

2. Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för KitchenTime. För företagskunder gäller Köplagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

3. Beställning

När du registrerat en order hos KitchenTime och KitchenTime accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och KitchenTime. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat. För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att KitchenTime lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy.

KitchenTime förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har KitchenTime rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. KitchenTime skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

3. Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från KitchenTime. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25,5%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

4. Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av KitchenTime. För transport anlitas PostNord Logistics AB, Budbee AB samt Instabox AB. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med KitchenTimes köpevillkor. Företagskunders beställningar erbjuder vi företagsanpassade leveranssätt.

KitchenTime erbjuder fri frakt med PostNord och Instabox på beställningar över 399 kr. För beställningar under det beloppet tillkommer en fraktavgift på 39kr.

På KitchenTime.se är det enbart möjligt att beställa och få levererat inom Sverige. För beställningar till andra länder, se KitchenTime.no, KitchenTime.dk, KitchenTime.fi

5. Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till KitchenTime, debiteras en avgift om 199kr för KitchenTimes kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

6. Reklamationer

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta KitchenTimes reklamationsavdelning via kontaktformulär, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar KitchenTime frakten. Konsumenten har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom 4 bankdagar.

7. Ångerrätt

Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 30 dagar. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skick kan avdrag på återbetalningen göras på mellan 15-80%. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall ångerformuläret fyllas i via kontaktformulär på KitchenTime.se. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och KitchenTime har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då KitchenTime mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta KitchenTimes kundservice via kontaktformulär.

I de fall produkten är specialtillverkad för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

8. Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan KitchenTime ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 SEK. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från KitchenTime.

9. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir KitchenTimes egendom tills dess full betalning erlagts.

10. Ansvar för fel

KitchenTime ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. KitchenTime bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

11. Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför KitchenTimes kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att KitchenTime befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

12. Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

KitchenTime följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


13. Pricerunner Köpgaranti

Få ditt köp skyddat upp till 50.000 kr om något problem skulle uppstå. Som medlem på PriceRunner ingår alltid Köpgaranti hos oss. Denna tjänst är gratis och gäller för registrerade PriceRunner medlemmar. Om du inte redan är medlem på PriceRunner och besökt oss genom dem så kan du, inom en timme efter ditt köp genomföra din registrering. Det är gratis och tar mindre än tre minuter och vips så blir ditt köp skyddat! Bli medlem gratis på PriceRunner

Om du vill att ditt köp ska omfattas av Köpgarantin så måste din beställning vara addresserad till dig som privatperson. Med Köpgarantin får du ersättning om en vara är trasig, om en enskild vara saknas vid leverans, om leverans av vara uteblir eller om varan är felaktig. Köpgarantin ersätter dig som kund för både inköps- och fraktkostnader och eventuell direkt ekonomisk skada som du lidit. För värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader utgår ingen ersättning.

På PriceRunner hittar du en lista på kategorier som ej omfattas samt kompletta användarvillkor som gäller. Varje månad hjälper PriceRunner över en miljon svenskar att hitta lägsta priset på populära produkter. PriceRunner har funnits sedan 1999 och har ända sedan starten varit både gratis och oberoende.