Knivslipar

För att bibehålla dina knivars skärpa är det viktigt att underhålla eggen med hjälp av regelbunden slipning. Till följd av det breda utbudet av knivar finns även ett stort antal knivslipsvarianter, så se till att du väljer rätt slipverktyg för just dina knivar! I vårt breda sortiment finns elektriska respektive manuella knivslipar, skärpstål i olika material, samt knivslipar anpassade för keramiska knivar. En knivslip är just det som du behöver för att kunna underhålla dina knivars skärpa.

Skärpstål används för att ”återställa” den befintliga skärpan, genom att man avlägsnar ojämnheter som uppstått på knivseggen. Skärpstålen finns i flera olika material anpassade efter knivbladens. Skärpstålet är perfekt för underhåll av dina knivar, men efter en tid behöver kniven grundslipas för att återfå skärpan.

Japanska knivar slipas effektivast med en slipsten, medan europeiska knivar kan slipas med våtslip eller rullslip. En variant av en knivslip, våtslipen är otroligt populär eftersom den är relativt enkel att använda. Fördelen med en slipsten är dock att du når även den nedersta delen av knivseggen. Den elektriska knivslipen gör underhållet av dina knivar väldigt enkelt, eftersom att den sköter slipningen automatiskt. Oavsett vilken knivslip du väljer är det viktigt att du är noga med att den är anpassad efter knivbladsmaterialet i dina knivar! 

I vår Knivslipsguide kan du läsa mer om de olika slipverktygen och vad som skiljer dom åt.

Populära varumärken