Morphy Richards

Morphy Richards

Grundat i England redan år 1936. Morphy Richards har idag växt till att bli ett av världens absolut främsta företag inom köksapparater. Produkterna har ända sedan starten kännetecknats av nytänkande design, kompromisslös kvalitet och riktigt smarta funktioner. Idag sysselsätter företaget 8500 personer världen över, något som vittnar om deras storhet och produkternas oerhörda popularitet!